Vidimace - razítko na ověření kopie

Co je to VIDIMACE - RAZÍTKO NA OVĚŘENÍ KOPIE?

Klíčová slova: kopie, pravost, listina, dokument, vidimace, ověření, změna legislativy ověřování

Jedná se o úřední ověření opisu, že daný dokument skutečně existuje a shoduje se s daným originálním dokumentem. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost dokumentů ani jejich soulad s právními předpisy. Osoba, která provádí vidimaci za dané listiny neodpovídá. Vidimace se vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Tato vidimační razítka pro Vás máme v nabídce.
 
POZOR - dne 21. 11. 2019 vstoupila v platnost nová podoba vidimačního razítka (2019), konkrétně novele zákona 21/2006 Sb., o ověřování a ve vyhlášce č. 36/2006, kterou se provádí ověřování v Přepisu 279/2019 Sb

Bod 279 – část třetí - zákon č. 21/2006 Sb. - strana 31
Bod 280 – vyhláška č.  36/2006 Sb. – strana 35


Všechny starší textace jsou platné pouze do 31. 12. 2023. Navíc u každé vidimace je nutné přeškrtnout část věty (...údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram).

 

Včetně DPH