Návrh razítka online

Samotná konfigurace otisku online - editor

V tomto kroku si můžete sami nadefinovat podobu otisku razítka. Volit můžete mezi nespočtem fontů, velikostí písma, zarovnání a další parametry razítka. Nespornou výhodou je automatická kontrola - systém Vás nepustí dál, pokud dané razítko nebude čitelné nebo by se mohl vyskytnout další problém při následné výrobě otisku. Případně nám svou grafiku nahrajte přímo do systému.

 >> Přejít k výběru razítka <<

>> Jak nahrát vlastní grafiku razítka
>> Základní editace
>> Pokročilá editace (kulaté razítko)
>> Editace loga, grafiky
>> Editace rámečku, ohraničení

Základní editace

 

A. Pomocí tohoto tlačítka si můžete zvolit větší model razítka. Zjistili jste např. že je pro Vás vybrané razítko malé? Jednoduše klikněte a dostanete se do editace většího razítka.
B. Zde si můžete jednoduše zvětšit pro větší přehlednost náhled Vašeho otisku.
C. Aktuální náhled Vašeho razítka. Dle Vámi nastavených parametrů a textu, se náhled automaticky mění.
D. Tlačítkem aktualizovat, se Vám zobrazí ihned aktuální změny ve Vašem otisku.
E. V záložce "text" - upravujete pouze textovou plochu razítka. V záložce "grafika" - můžete nahrát vlastní grafiku dle požadavků systému. V záložce "rámeček" - můžete přidat ohraničení kolem Vašeho textu.
F. Zde si můžete zvolit barvu podušky. Po zvolení se Vám opět aktualizuje náhled dle zvolené barvy.
G. Tyto volby jsou automaticky zvoleny. Tato volba automaticky hlídá velikost textu a optimalizuje šířku mezer mezi texty.
H. V těchto polích je místo pro Vaše údaje. Počet textových polí se zvyšuje v závislosti na velikosti daného razítka. Není nutné vyplňova všechna pole. 
CH. V této sekci si můžete volit různé fotny písma. Na výběr máte celou řadu možností.
I. Zde si volíte velikost Vašeho písma. Pokud překročíte povolený limit pro otisk, tak Vás systém automaticky varuje a nepustí Vás dál do objednání razítka.
J. V těchto 3 boxech máte možnost zvolit, jestli chcete daný řádek tučně, kurzívou nebo podtržením.
K. Pomocí těchto 4 tlačítek můžete volit zarovnání textu. Můžete volit např. zarovnání nalevo, nastřed či napravo
L. Tlačítkem uložit přejdete k dalšímu kroku objednání Vámi nastavené šablony. Pokud jste zadali něco špatně (např. větší text), tak Vás systém dále nepustí. Je nutné vždy chybu opravit.

 

Pokročilá editace - kulaté razítko

 

A. Pomocí tohoto tlačítka si můžete zvolit větší model razítka. Zjistili jste např. že je pro Vás vybrané razítko malé? Jednoduše klikněte a dostanete se do editace většího razítka.
B. Zde si můžete jednoduše zvětšit pro větší přehlednost náhled Vašeho otisku.
C. Aktuální náhled Vašeho razítka. Dle Vámi nastavených parametrů a textu, se náhled automaticky mění.
D. Tlačítkem aktualizovat, se Vám zobrazí ihned aktuální změny ve Vašem otisku.
E. V záložce "text" - upravujete pouze textovou plochu razítka. V záložce "grafika" - můžete nahrát vlastní grafiku dle požadavků systému. V záložce "rámeček" - můžete přidat ohraničení kolem Vašeho textu.
F. Zde si můžete zvolit barvu podušky. Po zvolení se Vám opět aktualizuje náhled dle zvolené barvy.
G. Pomocí těchto tlačítek můžete posouvat kruhový text.
H. V těchto řádcích upravujete kruhový text Vašeho razítka.
CH. V této sekci si můžete volit různé fotny písma. Na výběr máte celou řadu možností.
I. Zde si volíte velikost Vašeho písma. Pokud překročíte povolený limit pro otisk, tak Vás systém automaticky varuje a nepustí Vás dál do objednání razítka.
J. V těchto 2 boxech máte možnost zvolit, jestli chcete daný řádek tučně či kurzívou.
K. Pomocí těchto čísel si můžete měnit posouvání kruhového textu, popř. odsazení textu od okraje otisku. - "obdoba bodu O"
L. Zde si můžete upravovat vzdálenost písmen.
M. V textových polích můžete přidat další text, který bude uprostřed nad datumem. Je možné přidat i text pod datum a to přidáním dalšího řádku pod touto sekcí.
N. V těchto 3 boxech máte možnost zvolit, jestli chcete daný řádek tučně, kurzívou nebo podtržením.
O. Změnou čísel v těchto boxech posouváte text (doleva, doprava či nahoru a dolů). - "obdoba bodu K"
P. Pomocí těchto 4 tlačítek můžete volit zarovnání textu. Můžete volit např. zarovnání nalevo, nastřed či napravo.
Q. Tlačítkem uložit přejdete k dalšímu kroku objednání Vámi nastavené šablony. Pokud jste zadali něco špatně (např. větší text), tak Vás systém dále nepustí. Je nutné vždy chybu opravit.   

 

Editace grafiky Vašeho loga

 

A. Pomocí tohoto tlačítka si můžete zvolit větší model razítka. Zjistili jste např. že je pro Vás vybrané razítko malé? Jednoduše klikněte a dostanete se do editace většího razítka.
B. Zde si můžete jednoduše zvětšit pro větší přehlednost náhled Vašeho otisku.
C. Aktuální náhled Vašeho razítka. Dle Vámi nastavených parametrů a textu, se náhled automaticky mění.
D. Tlačítkem aktualizovat, se Vám zobrazí ihned aktuální změny ve Vašem otisku.
E. V záložce "text" - upravujete pouze textovou plochu razítka. V záložce "grafika" - můžete nahrát vlastní grafiku dle požadavků systému. V záložce "rámeček" - můžete přidat ohraničení kolem Vašeho textu. 
G. Tlačítkem "přdat grafiku" se Vám zobrazí pole pro nahrání např. loga a dalších nastavení - viz. další body níže.
H. Volnou pozicí grafiky neodsazujete text od loga. Text se bude zobrazovat nad Vaším zvoleným logem.
CH. Zde najdete základní náležitostí loga pro nahrátí. Pro ostré výsledky otisku prosím dodržujte dané parametry.
I. Funkce "Clipard nabídka" dovoluje vložit již námi přednastavené symboly či obrázky.
J. Tlačítkem "Nahrát vlastní" - vložíte vlastní logo. Po kliknutí se Vám zobrazí tabulka, kde zvolíte přidat soubor. Vaše logo si najdete na pevném disku a stisknete otevřít.
K. Pomocí funkce skrýt, skryjete Vaše logo - v náhledu nebude vidět. Funkce smazat, odstraní Vaše logo z otisku.
L. Náhled importované grafiky, kterou jste vybrali v bodu J.
M. Jednotlivými tlačítky můžete volit rozmístění loga na otisku.
N. Zvolením funkce pozadí se logo roztáhne na celou plochu otisku.
O. Pomocí těchto tří voleb můžete měnit polohu loga v otisku či jeho velikost. Odnačením "proporční" můžete deformovat poměr stran Vaší grafiky.
P. Tlačítkem uložit přejdete k dalšímu kroku objednání Vámi nastavené šablony. Pokud jste zadali něco špatně (např. větší text), tak Vás systém dále nepustí. Je nutné vždy chybu opravit.

 

Přidání rámečku a jeho editace

 

A. Pomocí tohoto tlačítka si můžete zvolit větší model razítka. Zjistili jste např. že je pro Vás vybrané razítko malé? Jednoduše klikněte a dostanete se do editace většího razítka.
B. Zde si můžete jednoduše zvětšit pro větší přehlednost náhled Vašeho otisku.
C.  Aktuální náhled Vašeho razítka. Dle Vámi nastavených parametrů a textu, se náhled automaticky mění.
D. Tlačítkem aktualizovat, se Vám zobrazí ihned aktuální změny ve Vašem otisku.
E. V záložce "text" - upravujete pouze textovou plochu razítka. V záložce "grafika" - můžete nahrát vlastní grafiku dle požadavků systému. V záložce "rámeček" - můžete přidat ohraničení kolem Vašeho textu. 
F. Zde si můžete zvolit barvu podušky. Po zvolení se Vám opět aktualizuje náhled dle zvolené barvy.
G. Tlačítkem "přidat rámeček" vytvoříte ohraničení okolo Vašeho otisku.
H. Volbou "tvar rámečku" můžete zvolit klasický rámeček nebo rámeček se zaoblenými rohy.
CH. Pomocí této volby můžete upravovat vzhled čar (klasická, dvojitá nebo např. čárkovaná)
I. Jednotlivými tlačítky můžete zvolit rozmístění rámečku
J. Dalším nastavením upravujete, jak bude rámeček vypadat (např. jeho tloušťku)
K. Funkce "skrýt" skryje rámeček z náhledu a funkce "smazat" odstraní rámeček z Vašeho otisku.
L. Tlačítkem uložit přejdete k dalšímu kroku objednání Vámi nastavené šablony. Pokud jste zadali něco špatně (např. větší text), tak Vás systém dále nepustí. Je nutné vždy chybu opravit.

 

 
VÁŠ VYTVOŘENÝ OTISK JE ZÁVAZNÝ A BUDE VYROBEN PŘESNĚ PODLE VAMI ZASLANÉ ŠABLONY.

Včetně DPH