Úřední se státním znakem

N E J K O M P L E X N Ě J Š Í    V Ý B Ě R


ÚŘEDNÍ RAZÍTKO SE STÁTNÍM ZNAKEM
I BEZ


V Č E T N Ě    V Z O R Ů    A    Š A B L O N

 

 

VYBERTE SI DRUH --> VYBERTE SI VELIKOST -->
DOPLŇTE POTŘEBNÉ ÚDAJE --> OBJEDNEJTE

 

Kulatá razítka se státním znakem

 

Razítka pro obce, města

Kulaté razítka pro obce || obchodRAZITEK.cz

Kulatá razítka se státním znakem pro obecní úřad, razítka pro obce, obecní razítka razítka pro městský úřad, obecní razítka, razítka pro úřady razítka na úřady.

Razítka pro školy

Kulaté razítka pro školy || obchodRAZITEK.cz

Školní razítka, razítka do školy, úřední razítko se státním znakem do škol, motivační a hodnotící razítka, razítka se jmenovkou, razítka pro prvňáčka.

Razítka pro soudy

Kulaté razítka pro soudy || obchodRAZITEK.cz

Razítka pro notáře

Kulaté razítka pro notáře || obchodRAZITEK.cz

Razítka pro exekutory

Kulaté razítka pro exekutory || obchodRAZITEK.cz

Razítka pro ČKAIT

razítko pro ČKAIT (komora autorizovaných inženýrů) || obchodRAZITEK.cz

Razítka pro architekty

razítko pro architekty || obchodRAZITEK.cz

Razítka pro geologii

Razítka pro geologii || obchodRAZITEK.cz

Razítka pro daňového poradce

Kulaté razítka pro daňového poradce || obchodRAZITEK.cz

Razítka pro advokáty - ČAK

Kulaté razítka pro advokáta ČAK || obchodRAZITEK.cz

Úřední razítko v českém zákoně č. 352/2001 Sb., o užívání legislativní zkratka pro razítko, na němž je vyznačen malý státní znak. Úřední razítko musí být kulaté - o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm. Státní znak je umístěn uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla. Razítka se státním znakem musí být vždy evidenčně číslována. Otisk úředního razítka je jednobarevný, barvu razítka zákon nestanoví. Více informací o úředních razítkách.

.

 

Veškerou výrobu a úpravu razítek zhotovujeme pouze a výhradně oprávněným osobám.

 

Ostatní úřední razítka

V neposlední řadě nabízíme úřední razítka i profese typu
lékař, lékárník, razítka pro podatelny či razítka určené k označení nabytí právní moci.

Pomohou v každé kanceláři

Holografická pečeť - samolepka

Současně můžeme nabídnout klasickou papírovou samolepku Vašimi údaji co máte na razítku, tak i holografické samolepku 3D reliéfní pečeť – přelepka – viz. Holografická pečeť. Všechny tyto tiskoviny slouží i jako ochranný nekopírovatelný prvek – možnost umístnit i několik ochranných záměrných chybových prvků.

 

Včetně DPH