Razítko pro geologii

Kulaté razítko pro odbornou způsobilost - inženýrskou technologii se státním znakem podle platné typizované a schválené normy. Údaje na razítko opište z Osvědčení, které Vám bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí. Grafiku si můžete udělat sami, popř. nám zašlete na razitka@repress.cz kopii - scan samotného Osvědčení a my Vám návrh razítka zašleme - jak pro fyzickou tak i právnickou osobu.

Zkoušky odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (dále jen „odborná způsobilost“), tj. geologické práce definované §2 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, je povinen dle vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (dále jen „vyhláška“) absolvovat každý žadatel o osvědčení odpovědného řešitele geologických prací.

Obory odborné způsobilosti dle §2 vyhlášky se osvědčuje pro obory:

- zkoumání geologické stavby
- ložisková geologie
- hydrogeologie
- inženýrská geologie
- environmentální geologie
- sanační geologie
- geochemie
- geofyzika
razítko pro geologii || obchodRAZITEK.cz

Velikosti razítka se státním znakem je vždy 36 mm. Otisk nesmí být černý. 

 

Veškerou výrobu a úpravu razítek zhotovujeme pouze a výhradně oprávněným osobám.

 

Ostatní úřední razítka

 

V neposlední řadě nabízíme úřední razítka i profese typu
lékař, lékárník, razítka pro podatelny či razítka určené k označení nabytí právní moci.

 

Pomohou v každé kanceláři

 

Holografická pečeť - samolepka

Současně můžeme nabídnout klasickou papírovou samolepku Vašimi údaji co máte na razítku, tak i holografické samolepku 3D reliéfní pečeť – přelepka – viz. Holografická pečeť. Všechny tyto tiskoviny slouží i jako ochranný nekopírovatelný prvek – možnost umístnit i několik ochranných záměrných chybových prvků.

Včetně DPH