Razítko pro advokáty

Advokátní razítka, razítka pro advokáty, razítko pro advokáta, advokát, úřední razítko bez státního znaku., advokátní razítko se státním znakem, razítko koncipient, koncipient se státním znakem

  

Jaký vzor standardního razítka pro advokáta potřebujete?
Vyberte si prosím velikost.

  • Razítka ø 24 mm Kulaté razítka pro advokáty - ø 24mm || obchodRAZITEK.cz
  • Razítka ø 30 mm Kulaté razítka pro advokáty - ø 30mm || obchodRAZITEK.cz
Razítka ovál 55 mm Kulaté razítka pro advokáty - ovál 55mm || obchodRAZITEK.cz

  

 

Popř. hledáte vzor razítka pro advokáta se státním znakem?

Nová norma použití úředního razítko advokáta při autorizované konverzi dokumentů

  

  • Razítka ø 20 mmKulaté razítka pro advokáta - ø 20mm || obchodRAZITEK.cz
  • Razítka ø 25 mmKulaté razítka pro advokáta - ø 25mm || obchodRAZITEK.cz
Razítka ø 36 mmKulaté razítka pro advokáta - ø 36mm || obchodRAZITEK.cz

 

 

Razítko advokáta musí obsahovat jeho jméno a příjmení, akademické případně jiné tituly, označení advokát a evidenční číslo, pod kterým je zapsán v seznamu advokátů nebo v seznamu usazených evropských advokátů.

V případě, že advokát vykonává advokacii ve sdružení nebo jako společník obchodní společnosti, obsahuje advokátní razítko též označení sdružení nebo obchodní firmu společnosti. U zaměstnaného advokáta razítko obsahuje též jméno nebo obchodní firmu jeho zaměstnavatele. 

Veškerou výrobu a úpravu razítek zhotovujeme pouze a výhradně oprávněným osobám.

 

Ostatní úřední razítka

 

V neposlední řadě nabízíme úřední razítka i profese typu
lékař, lékárník, razítka pro podatelny či razítka určené k označení nabytí právní moci.

Pomohou v každé kanceláři

Holografická pečeť - samolepka

Současně můžeme nabídnout klasickou papírovou samolepku Vašimi údaji co máte na razítku, tak i holografické samolepku 3D reliéfní pečeť – přelepka – viz. Holografická pečeť. Všechny tyto tiskoviny slouží i jako ochranný nekopírovatelný prvek – možnost umístnit i několik ochranných záměrných chybových prvků.

 

Včetně DPH