Lékařské razítko

Co je to LÉKAŘSKÉ RAZÍTKO?

Klíčová slova: IČP, IČZ, oprávněná osoba, identifikační číslo

Speciální razítko pro lékaře má své základní a podstatné náležitosti dané normou.

Zejména je důležité IČP číslo. Jedná se o identifikační číslo pracoviště nebo lékaře. IČP má shodných 5 znaků s IČZ (identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb). Zároveň je důležité mít na razítku jméno lékaře, kontaktní adresu či telefon. 

 

Tato razítka vyrábíme jen oprávněným osobám.

Včetně DPH