Razítko k legalizaci podpisu

Co je to RAZÍTKO K LEGALIZACI PODPISU?

Klíčová slova: podpis, pravost, legalizace, ověření, dokument
 
Jedná se legalizační razítko, se kterým se ověřuje dokument pověřenou osobou. Častěji známé pod termínem "úředně ověřený podpis". Legalizace podpisu se provádí před konekrétní osobou. Tento dokument je vlastnoručně podepsán dotyčnou osobou, která žádá o úředně ověřený podpis. Dokument je ověřován pouze v českém nebo slovenském jazyce. V případě např. anglického dokumentu je nutné mít doložený překlad.
 
Legalizaci provádí osoba, která splnila kvalifikační zkoušky a je tak pověřena tyto úkony provádět. 
 
Legalizační razítka můžete zakoupit v našem internetovém obchodě na tomto odkazu.

Včetně DPH