Souhlas se zpracováním osobních údajů

 
 • Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů uděluji společnosti REPRESS, spol. s r. o., IČ: 46969951, se sídlem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • okres
  • email
 • Jméno, příjmení, název společnosti, okres a e-mail je pro Správce nutné zpracovávat za účelem zasílání newsletteru s nabídkami personalizovanými pro danou lokalitu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
 • S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Jsem si vědom/a, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na repress@repress.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti REPRESS, spol. s r. o., IČ: 46969951, Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín s označením obálky OSOBNÍ ÚDAJE.
 • Vím, že zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, konkrétně především:
 1. Faster CZ, spol. s r.o., IČ: 60722266
 2. FIRMADAT s.r.o, IČ: 26939576
 3. COLOP Stempelerzeugung Skopek Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, IČ: FN 25 588 f
 4. Google, Seznam, MailChimp, Facebook, Smartsupp, Heuréka, Privy
 • Vím, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Vás (Správci) informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Vás (Správci) vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Vás (Správce) přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Vás (Správci) výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Vás (Správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Správce zveřejnil další údaje o ochraně osobních údajů, které poskytuje údajům, které zpracovává zde.

 Aktualizováno: 25.5.2018

 

Včetně DPH