Repliky & Historická razítka

Potřebujete renovovat - udělat nové razítko podle původního historického otisku?
Renovace a digitalizace historických razítek z dob První republiky, protektorátu i komunismu. 

 

Pošlete nám otisk aktuálního stavu razítka a my Vám ho vrátíme do původní funkční podoby. Zvládáme řečtinu, čínštinu, azbuku, arabštinu a další jazyky a speciální znaky. Taktéž je možno vyrobit a zdigitalizovat i heraldická razítka, raznice a pečetidla. Jedná se o ruční výrobu - tzv. překreslení.

Otištěné razítko s průvodním dopisem nám prosím zašlete buď na email razitka@repress.cz, nebo jednoduše volejte na 210 311 011. Tato razítka vyrábíme výhradně pro oprávněné osoby - archívy, muzea, galerie, policii, filmové společnosti a státní orgány.

Posoudíme technologické možnosti a obratem se Vám ozveme vč. cenové kalkulace

repliky historických razítek - obchodRAZITEK.cz

Průvodce výběrem razítka - obchodRAZÍTEK.cz